RPR Consulting is specialist in sparen en uitvaartzorg

RPR Consulting geeft gespecialiseerd advies

In de complexe materie van verzekeringen is het haast onmogelijk om, zonder kennis van zaken, de juiste keuzes te maken.

RPR Consulting is daarom een kostbare bondgenoot voor de bescherming van uw dierbaren en uw bezittingen. Het is immers heel belangrijk beroep te kunnen doen op een specialist wiens kennis van zaken uw waarborg zijn op een goede keuze.

RPR Consulting geeft u professioneel advies en ondersteuning met betrekking tot verzekeringen en spaar- en beleggingsproducten.

RPR Consulting is gehouden aan de gedragsregels zoals deze door FSMA werden opgesteld.
FSMA is de afkorting van Financial Services and Markets Authority (Autoriteit voor Financiële Markten en Diensten). Het FSMA heeft het statuut van autonome openbare instelling. Dit betekent dat zij is opgericht bij wet en dat zij de opdrachten van algemeen belang die haar door de wetgever zijn toegewezen, onafhankelijk uitvoert. Het FSMA houdt, naast de Nationale Bank van België (NBB), toezicht op de Belgische financiële sector. Voor meer gedetailleerde informatie omtrent de activiteiten van het FSMA kan u haar brochure downloaden.

Het FSMA-nummer van RPR Consulting is 115016A.

Aarzel dus niet om gebruik te maken van de jarenlange ervaring van RPR Consulting.
Misschien tot binnenkort ?

Verdien een waardebon van 10€.

Webdesign by